Ons fokbeleid

Fokdoel

De Rattery is een gezamenlijke hobby die draait om liefde, aandacht, zorg en tijd. Ons doel is om rittens te fokken met een goede gezondheid en een vriendelijk karakter, zodat de reserveerders zo lang mogelijk kunnen genieten van deze lieve en intelligente huisdieren. Dit doen wij door karakter en gezondheid voorop te stellen en vinden wij het uiterlijk wat minder belangrijk; schoonheid blijft immers buitenkant. In ons fokbeleid beschrijven we onze werkwijze en richtlijnen.


Richtlijnen

Kernpunten


Onze DAMES worden op een leeftijd van 5 maanden fokgeschikt bevonden op basis van achtergrond, karakter en bouw. Vanaf 6 maanden mogen zij gedekt worden. Voor het eerste nestje geldt een maximum leeftijd van 9 á 10 maanden, voor het tweede nestje een maximum leeftijd van 14 maanden.

 

Onze HEREN worden op een leeftijd van 6 maanden fokgeschikt bevonden op basis van achtergrond, karakter en bouw. Zij mogen dekken vanaf een leeftijd van 8 á 10 maanden en tot aan een leeftijd van 2 jaar. Onze heren worden maximaal 3x ingezet voor de fok, waarbij 1x voor een externe dekking (eventueel).

 • Wij fokken ongeveer 4 nestjes per jaar.
 • Rittens hebben een uniek stamboomnummer en een naam beginnend met de nestletter (in sommige gevallen gegeven door Rattery Goddess).
 • Onze eigen ratten zijn niet te koop en beschouwen wij hun gehele leven als ons geliefde huisdier, ongeacht of zij wel/niet fokgeschikt blijken.
 • Fokrittens kunnen alleen worden gereserveerd door (bevriende) Ratteries.
 • Dekheren kunnen alleen worden uitgeleend aan (bevriende) Ratteries.
 • Wij fokken met gezonde, vriendelijke ratten met een mooie, proportionele bouw en een gemiddeld tot stevig gewicht en fokken niet met ratten die afwijken van deze eigenschappen.
 • Wij fokken niet met genetische afwijkingen die het veranderen of ontbreken van een vacht of staart impliceren en niet met wilde ratten.
 • De prijzen die wij vragen zijn slechts voor het onderhouden van onze eigen ratten in bodembedekking, voer en medische kosten. Er is geen sprake van winst bij onze hobby.
 • De prijs is € 15,- per ritten.

Gezondheid: 

Ratten hebben aanleg voor tumoren, luchtwegproblemen en nierfalen. Toekomstige ouders worden daarom geselecteerd op basis van hun achtergrond en gezondheid. Garanties kunnen we helaas niet geven, omdat omgevingsfactoren en bouw ook kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. Nierfalen, altijd aanwezig na het eerste levensjaar, zijn te wijten aan een natuurlijk aanleg en kunnen niet worden vermeden door verantwoord fokken. We bepalen per situatie en individu, maar meestal bepalen aandoeningen voor het eerste levensjaar of een rat wordt uitgesloten van de fok.

 

Karakter: 

Hoe het karakter ontwikkelt vinden wij zeer belangrijk en daarom besteden we met name aandacht aan de puberteit (1,5 tot 6 maanden). Agressie en anti-sociaal gedrag sluiten een rat uit van de fok, evenals een slechte gezondheid. Onze voorkeur qua karakter gaat uit naar mensgerichtheid, rustig, vriendelijk, sociaal, ondernemend, nieuwsgierig en eigenwijs.

 

Bouw: 

Bouw staat vaak in verbinding met gezondheid. Een te smalle- of te brede kop kan bijvoorbeeld invloed hebben op de werking van de luchtwegen. Wij letten met name op een stevige en proportionele bouw. De aankomende ouders worden altijd zo geselecteerd, dat de bouw van de toekomstige rittens verbeterd.

 

Genetica:

Bepaalde uiterlijke kenmerken staan vaak in verbinding met gezondheid. Combinaties kunnen resulteren in ernstige afwijkingen of kunnen fataal zijn. Daarom verdiepen wij ons in de genetica voor het waarborgen van de gezondheid en daarnaast voor het voorspellen van het uiterlijk van de rittens (hoewel dit geen garanties geeft). Daarom is het niet mogelijk om op uiterlijk te reserveren.Werkwijze

Bij onze voorbereiding houden we de cyclus van de dame in de gaten. Zij wordt om de 4 á 5 dagen flapperig. Dan wordt zij gekoppeld en blijft het stel 1 week samen, zodat er twee vruchtbare momenten zijn. De dracht duurt 22 dagen. De eerste dag na de geboorte laten we de moeder en rittens met rust. Daarna worden de rittens gecontroleerd, worden de geslachten bepaald en worden de rittens dagelijks in handen gehouden.

 

Reserveerders worden per e-mail op de hoogte gehouden van de dekking en de dracht. Wij ontvangen annuleringen graag tijdig, zodat andere reserveerders de kraamvisite niet mislopen of teleurgesteld moeten worden. Door omstandigheden komt het soms voor dat je reservering doorschuift naar het eerstvolgende nest. Als fokker houden we rekening met onverwachte omstandigheden, zoals:

 

 • De toekomstige ouders hebben geen klik en een dekking komt hierdoor niet tot stand.
 • Eén van de toekomstige ouders blijkt niet fokgeschikt door gezondheidsproblemen of onvruchtbaarheid en wordt daarom vervangen.
 • Miskraam, doodgeboren rittens, keizersnedes, een vermindere melkproductie of kraamdood.
 • Er worden te weinig rittens geboren in het nest of te weinig dames/heren voor het aantal reserveringen. 

Bij situaties waarin het moederdier/de rittens de dood vinden, worden wij emotioneel geraakt. Toch werken wij altijd aan een passende oplossing voor de reserveerders; je wordt op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen/het doorschuiven van de reservering. Wij vragen slechts begrip en geduld.

 

Als de rittens 4 weken oud zijn, organiseren wij in Lelystad of in Nootdorp een kraamvisite voor de reserveerders. Dit is de perfecte gelegenheid om kennis te maken met de rittens en vragen te stellen over huisvesting, verzorging, etc. Reserveerders kunnen zoveel voorkeuren doorgeven als zij zelf willen. Deze worden voor de ophaaldag door ons toegewezen op basis van 1) je plek op de lijst, 2) verschillende rittens en 3) één ritten sowieso naar voorkeur.

 

De ophaaldag wordt in Lelystad of Nootdorp georganiseerd. Je ontvangt het adoptiecontract van de rittens, waarvan wij een ondertekende kopie houden voor de administratie. Ook ontvang je een rittepakket: een proefpakket van Back2Nature bodembedekking, een pluchen ratje en ons visitekaartje.

Reserveringsvoorwaarden

 • Rattery Goddess heeft altijd eerste keuze wat betreft de rittens (ongeacht aantal, geslacht of uiterlijk) en rittens met een afwijking blijven in de Rattery wonen.
 • Jouw handtekening geldt als akkoord voor de voorwaarden en afspraken over het reserveren van rittens bij Rattery Goddess.
 • Met huisdierrittens wordt onder geen enkele voorwaarde gefokt en risico's zijn daarom voor de eigenaar.
 • De eigenaar is verantwoordelijk voor de medische verzorging; Rattery Goddess kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte dierenartskosten of gezondheidsproblemen die na aanschaf zijn verschenen.
 • Als je, om welke reden dan ook, niet meer voor de ratjes kunt zorgen, dienen ze te worden teruggebracht naar Rattery Goddess. Het aankoopbedrag wordt niet teruggegeven.
 • Rattery Goddess kan, zonder hiervoor verantwoording af te leggen, een reservering weigeren of annuleren.


Een steunpunt voor de rattenliefhebber

Alle rattenliefhebbers zijn bij ons altijd van harte welkom. Wij houden graag contact met de reserveerders over de rittens uit behoud van onze lijnen. Ook mogen wij worden beschouwd als steunpunt: we beantwoorden graag vragen, geven volledig advies, uitgebreide informatie en we denken graag mee bij gezondheidsproblemen (hoewel we geen dierenartsen zijn). Houd daarom regelmatig contact met ons!

 • Breng ons op de hoogte van een nieuws adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.
 • We ontvangen graag foto's, filmpjes, verhalen, gewichten en de karakterontwikkeling van je rat(ten) en houden dit bij op de nestpagina's.
 • Breng ons op de hoogte van ziekte, dierenartsbezoeken, aandoeningen en overlijden.