Dekheren & Fokrittens

Dekherenbeleid

Onze heren worden in eerste instantie ingezet voor de interne fok. Daarnaast kunnen ze worden uitgeleend aan (bevriende) Ratteries. Onze heren mogen maximaal 3x dekken, waarvan 2x binnen onze Rattery en 1x buiten onze Rattery. Onze (en uitgeplaatste) dekheren worden op een leeftijd van 6 maanden beoordeeld op gezondheid en karakter.

 

In principe kunnen al onze fokgeschikte heren ingezet worden als dekheer, tenzij ze van een andere Rattery afkomstig zijn. Voor een externe dekking vragen wij €15,- of één ritten uit het nest (ongeacht geslacht en uiterlijk). Aan de desbetreffende Rattery vragen wij informatie over de dame in kwestie en haar stamboom. Graag houden we regelmatig contact met de Rattery die onze dekheer leent, en beslissen in overleg met elkaar wat betreft het verder fokken met de lijn van onze dekheer.

 

Het is ons beleid dat de dame naar de dekheer wordt gebracht en ook weer wordt opgehaald. De eerste keuze voor een ritten is voor de Rattery die de dekheer leent, daarna volgt onze keuze (Ratteries gaan voor reserveerders, i.v.m. fokplannen, etc.).

 • Ratteries ontvangen het dekherencontract waarvan wij een kopie houden voor onze administratie. Met je handtekening ga je akkoord met de voorwaarden en afspraken die op het dekherencontract staan.
 • De Rattery in kwestie is op de hoogte van de voorwaarden en afspraken rondom onze dekheren (bovenstaande informatie).
 • Voor rittens van onze dekheren geldt ons beleid; en daarbij ook de verantwoording voor het niet of wel inzetten van het ritten, ongeacht het beleid van de Rattery in kwestie.
 • Wij ontvangen informatie over de dame in kwestie en haar stamboom; we beslissen samen over het voortzetten van de lijn afkomstig van één van onze dekheren. Hierover houden we regelmatig contact en worden op de hoogte gesteld van ziekte, overlijden, etc.
 • Uit de lijn van één van onze dekheren worden 3 generaties lang geen fokrittens verschaft aan andere Ratteries zonder onze toestemming.
 • De Rattery in kwestie heeft de eerste keuze en daarna wij (ongeacht geslacht en uiterlijk), waardoor wij voorgaan op reserveerders.
 • Heren die door ons bij een reserveerder worden geplaatst als potentiële dekheer, worden ook door ons beoordeeld op een leeftijd van 6 maanden op gezondheid, karakter en hun ontwikkeling. Deze heren worden uitsluitend door Rattery Goddess voor de fok gebruikt, ongeacht of we hen zullen inzetten of niet (wat strikt afhankelijk is van de planning). Ook heren die niet als zodanig zijn uitgeplaatst bij een reserveerder, kunnen door ons worden gekozen als dekheer. Voor de betaling van deze dekking geldt hetzelfde als een afspraak tussen ons en een andere Rattery.


Fokrittenbeleid

Andere Ratteries kunnen een fokritten reserveren uit onze nesten. Daarnaast staan we ook open voor rittenruil; het uitwisselen van fokrittens voor nieuw bloed in de lijnen. Omdat de fokker rekening houdt met zijn/haar fokplannen, gaan Ratteries voor op de reserveerders.

 

Voor de aankoop van een fokritten vragen wij €15,-. Fokrittens worden, net als huisdierrittens, uitgeplaatst vanaf een leeftijd 6 weken met een minimum gewicht van 100 gram. Als Rattery kom je niet op de kraamavond en/of ophaaldag van de reserveerders, maar wordt er een andere datum/tijd afgesproken. Graag worden we op de hoogte gehouden van de gezondheid, het karakter en de ontwikkeling van onze fokrittens.

 • Ratteries ontvangen van ons de stamboom en het adoptiecontract van het fokritten. Wij houden een kopie hiervan voor onze administratie. Met je handtekening ga je akkoord met de voorwaarden en afspraken die op het adoptiecontract staan.
 • Fokrittens kunnen uitsluitend gereserveerd worden door Ratteries.
 • Voor fokrittens die achteraf niet fokgeschikt zijn gebleken, geldt geen garantie.
 • Het fokritten wordt NIET voor externe dekkingen ingezet (behalve eventueel voor Rattery Goddess).
 • Het fokritten valt na de verkoop onder het beleid van de Rattery in kwestie (met dit beleid zijn wij het vanzelfsprekend eens) en komt alleen te vervallen wanneer dit beleid tegen het fokrittenbeleid van Rattery Goddess ingaat.
 • Het koppelen van een fokritten aan een dame/heer wordt met ons overlegd en door ons goedgekeurd.
 • Uit de lijn van fokrittens worden de eerste 3 generaties geen fokrittens verschaft aan andere Ratteries zonder onze toestemming.

N.B. Informatie over een uitgeplaatst fokritten of bij het uitlenen van een dekheer, is te vinden op onze website en op die van de betrokken Rattery. Wij stellen ons echter niet verantwoordelijk voor de tekst, afbeeldingen of andere informatie op de website, blog, Facebook, e.d. van andere Ratteries. Wil je de informatie natrekken? Dan verzoeken wij je vriendelijk dit bij ons na te gaan.

 

Wij helpen andere Ratteries graag op weg met nieuw bloed of een dekking. Als er, om welke reden dan ook, misbruik wordt gemaakt van onze samenwerking, zijn wij helaas genoodzaakt zowel de samenwerking als de vriendschap (die hier eventueel uit voort is gegroeid) stop te zetten.